יום רביעי, 14 במרץ 2012

תאגידי X, מנהלי Y ודור ה-Z (פרק ג')

דן אלון פובליציסט | תגובות
תאגידי X, מנהלי Y ודור ה-Z (פרק ג')
דן אלון
תאגידי X, מנהלי Y ודור ה-Z

דן אלון
תאגידי X, מנהלי Y ודור ה-Z (פרק ב')

פרק זה עוסק במהות השינוי של שילוב דורות X ,Y ו-Z, לשם מקסום הפוטנציאל התאגידי. פרק שלישי בסדרה העוסקת במסע של העולם העסקי, המתחיל תמיד מתוך יזמות, חדשנות והמצאתיות, ומוליד תאגידים עם הצעת ערך לצרכנים. כאשר החדשנות מתארגנת ולובשת צורה של מודלים תאגידיים מובנים של "ביצוע ותפעול", נקראים אל התאגיד מנהלי עסקים. הנה המלצות לשימור גל החדשנות וחדוות היצירה, בצל האתגר המתחדד, בין היתר, בשל הפער המתרחב בין הדורות X ,Y ו-Z
> מהות השינוי א': פערי תפיסה ומציאות


> מהות השינוי ב': שילוב גישות בין דורות


> מהות השינוי ג': התאמת מודלים עסקיים ותשתיות


> המשמעות ד': תהליך ללא תהליך


> לסיכום▪ ▪ ▪
הערת פתיח ותקציר תוכן הפרקים הקודמים: בני דור ה-X (כיום בני 40 ומעלה), כבר מובילים את התאגידים של ימינו, ומעסיקים מנהלים בני דור ה-Y (כיום בני 30 ומעלה), ואנו בעיצומו של גל כניסת דור ה-Z לשוק העבודה (כיום בני 20). הפערים ההכרתיים שבין הדורות מביאים עימם לראשונה אתגרי השתלבות המאפיינים את בני דור ה-Z. מאפייניו העיקריים של דור ה-Z הם חיים בעולם דיגיטלי, וירטואלי, עולם של היצע וזמינות עצומים של ידע ורישות חברתי, במציאות של קצב שינויים מתגבר עם עוצמה גבוהה. בהיעדר הבנה מעמיקה של מהות השינוי ויכולת תואמת לניהול השינוי, עומדים תאגידים בפני סכנת "היעלמות" בשל חוסר רלוונטיות.

בפרק שלישי זה (בסדרה שנכתבה יחד עם שרה בכור, היועצת לפיתוח ארגוני), נדון בסוגיית שילוב הדורות בהקשר העסקי, ובמהות השינוי הנדרש, כמפתח להצלחה התאגידית בעולם הרישות החברתי של דור ה-Z.

מהות השינוי א': פערי תפיסה ומציאות
דור ה-X כבר מנוסה וותיק בעת הזו, והוא מחזיק במצבור עצום של ידע, ניסיון ומרכזי כוח מהותיים בעולם העסקי, הכולל מלבד כישורים, גם קשת ענפה ופורייה של קשרים ורישות מקצועי. המציאות התאגידית ותפיסת המודלים התאגידיים כבר מהווה עבורו טריטוריה מוכרת מלווה בתחושת ביטחון של התמצאות, היכרות, ומעל לכל – הכרה. יתרונו הגדול של דור ה-X נמצא הן בהיקף היכולות והניסיון, והן ביכולתו לנווט, לחנוך את דורות ההמשך ולאפשר צמיחה.

דור ה-Y עובר תהליכי בגרות ומעבר לעמדות בכירות, וזהו הדור הראשון שמביא עימו אל שכבת ההנהלה הבכירה את מרכיבי מהפכת האינטרנט והמידע. לדור זה שפה משותפת עם בני דור ה-X, ובמידה מסוימת אף עם בני דור ה-Z. אולם, דור ה-Y נושא עימו קונפליקט מורכב במסעו אל מעלה הפירמידה התאגידית, בעיקר בשל הצורך להידמות לבני דור ה-X לצורך יצירת אפשרויות קידום, לצד התובנה שהמציאות המשתנה מחייבת חיבור מהותי וממשי לעולמו של דור ה-Z. יתרונו הגדול של דור ה-Y נמצא בעיקר ביכולתו לחבר בין מציאות של Z לתבנית העסקית של דגם דור ה-X.

לעומת דורות ה-X וה-Y, דור ה-Z אינו רואה את עצמו כיישות תאגידית, ובאופן מיוחד לא בדמות המודל התאגידי של הדורות שלפניו. בני דור זה מחזיקים משרה תאגידית רק בתנאים העולים בהתאמה לתפיסת עולמם, תפיסת המושתתת בעיקרה על היעדר תלות, מחויבות נמוכה, תגמול אישי גבוה מלווה במרחב חירות אישית גבוה בזמן העבודה ומעבר לזמן העבודה. בני הדור הזה פועלים באופן סימולטני במגוון ערוצי תוכן ותקשורת, והם יצירתיים ובעלי יכולת מיקוד מבוזרת. יתרונם הגדול נמצא ביכולתם לפרוץ גבולות ולרשת/לקשר טכנולוגיה לפתרונות.

להלן: טבלת דורות

מהות השינוי ב': שילוב גישות בין דורות


וכך, בעוד דור ה-X מבקש להביא לצמיחה תאגידית באמצעות מודלים מוכחים וטובים מבתי מדרש למנהל עסקים, ובעוד דור ה-Y עוסק במימוש תוכניות אלה לצמיחה תאגידית באמצעות הבניית תשתית אנושית וטכנולוגית לניהול וביצוע המטרות העסקיות המוגדרות של דור ה-X, עסוק דור ה-Z בפיתוח פתרונות תעסוקתיים בעלי איכויות שונות ואף הופכיות למודלים מיושנים אלה.

פרופ' תומס מאלון (מרצה בכיר למנהל עסקים), מניח ארבעה עקרונות המהווים תשתית למנהלי עסקים בכירים המבקשים למנף את התאגידים שהם עומדים בראשם באמצעות "המצאתיות". ארבעת המרכיבים הם היכולת לשאול שאלות (לאתגר מודלים קיימים), היכולת להתבונן (ניתוק רפלקס התגובתיות המותנה), היכולת לרשת (חיזוק הקישוריות וצמצום מנעד של תלות במשאב), ולבסוף – החופש להתנסות (הרחבת החופש לנסות בצל החשש המגביל של "להיכשל").

כל אחד ממרכיבים אלה עומד בסתירה למודלים התאגידיים המובנים שעליהם מופקדים בני דור ה-Y לצורך ביצוע החזון העסקי והאסטרטגיה התפעולית של בני דור ה-X, ומאידך-גיסא, כל אלה נמצאים בהתאמה מלאה למודל התעסוקה התאגידית האולטימטיבי של בני דור ה-Z. בהינתן שבני דור ה-X יאמצו מודל המעודד את בני דור ה-Y למזג בני דור Z בתאגיד, צפויים בני דור ה-Z להוות גורם מכריע וקלף מנצח בתחרות התאגידית על שטחי האוקיינוס הכחול העתידיים. מה הם המודלים המאפשרים שילוב נכון, מאוזן ומפרה בין הדורות?

מהות השינוי ג': התאמת מודלים עסקיים ותשתיות


התאמת המודלים העסקיים באופן שיאפשר שילוב כוחות נכון בין הדורות (יעיל, מאוזן ומניב), היא משימה בעלת מרכיבים רבים, גם מעבר לרכיב של תשתית אנושית "בלבד". שינויים תואמים מתחייבים גם בתשתית התהליכית, הטכנולוגית, ובעיקר בהבניית מבנה תאגידי דינאמי וגמיש, כזה שניתן לשנותו ולהתאימו למציאויות מגוונות (המשתנות באופן תדיר ובעוצמה גוברת).

בהרצאתו המאלפת בפני הקהל של TED בבריסל בחודש שעבר, מדבר Paddy Ashdown על השינויים במבנה ופיזור הכוח במישור הגלובלי, לא רק בין מעצמות וריכוזי עושר, אלא גם במבנה ומודלים מתרחבים ומתפשטים, היררכיות מתפוררות והופכות לשטוחות, וכל יתר האלמנטים המהווים את תבנית ה-דנ"א הקלאסית של דור ה-Z.

משמעותם של מבנים בהוויה של המציאות החדשה היא היעדר גמישות לשינויים ומכשולים בדרך להתוויית ההתאמות הנדרשות מתאגידים כתוצאה ממציאויות מתחלפות תדיר.

המשמעות ד': תהליך ללא תהליך
ביסודם של כל התאגידים עומדים תהליכים המווסתים את הפעילות התאגידית ומתווים אותה לעבר תוצאות חזויות ומדידות. גם תהליך שאינו מתועד או מהונדס הוא תהליך, ותהליכים עסקיים מתקיימים גם בהיעדר ספר תיעוד תהליכים. על-פי רוב, מהנדסי תהליכים מתעדים תהליכים ומהנדסים אותם לשיפור ביצועי הארגון, מתוך תפיסה קונסטרוקטיבית, ליניארית, סיסטמתית המבקשת ליצור מודלים ברי חיזוי, עם תפוקה מקסימלית וטווח סטיית-תקן מינימלי.

המציאות החדשה מצריכה מודלים עסקיים בעלי רמת קשיחות מופחתת וגמישות מקסימלית, כזו הנשענת בעיקר על שני מרכיבים: הגמישות המחשבתית וההמצאתיות האנושית מחד-גיסא, והשמה אינטליגנטית של משימות לטובת טכנולוגיה מאידך-גיסא.

דוגמה מצוינת להמחשת שילוב נכון בין דורות ניתן למצוא ברכישה האחרונה של חברת Oracle, אשר רכשה את RightNow Technologies ומימשה את אסטרטגיית הנגישות שלה כספקית CRM-ERPגם לדור ה-Z (מתוך התובנה שדור ה-Z מתנהל בעיקר ברשתות החברתיות). במהלך הקריירה שלי ליוויתי מקרוב את מערך המכירות של RightNow ונוכחתי מקרוב כיצד שילוב של דור Z בתהליכי אסטרטגיה ומימוש מסוגל ליצור מיזוג נכון בין דורות בעלי מטרות זהות ותפיסות מציאות שונות.

לסיכום
הפער המתרחב ממילא בין הדורות, בצירוף הפער הנוכחי, המתעצם לאור מהפכות הטכנולוגיה (מהפכת האינטרנט, מהפכת נגישות המידע ומהפכת הרישות החברתי), מהווים נקודת הכרעה בין תאגידים מסוג X שאינם מסוגלים להפנים את מהות, עוצמת והיקף השינויים, לבין תאגידים שבהם דור ה-X עושה שימוש נבון במרחק מדור ה-Z, ובאמצעות התוויית מרחב גמיש למנהלי דור ה-Y ובתוספת שילוב של דור ה-Z במרחב התאגידי – ממנף את השינויים במקום להיאבק בהשלכותיהם.

טעות נפוצה נמצאת דווקא בתפיסה השגויה, לפיה, לכאורה, רק תאגידי טכנולוגיה הם בעלי מרחב הזדמנויות המשתרע אל האופק של דור ה-Z, ועל כן השינויים של התאמת התאגידים המודרניים נדרשים בעיקר מחברות טכנולוגיה באמצעות מוצרים כמו של RightNow Technologies עם קו מוצרים כמו CX for Facebook המספק Real Time Analytics based Interaction.

הנה קישור למגוון רחב מאוד של תאגידים העושים את דרכם אל ליבו וכיסו של דור הצרכנים הבא, דור ה-Z, והם עושים זאת גם מתוך מגוון רחב מאוד של תעשיות (מזון, אופנה, תרבות, תיירות וכו'), וגם תוך שימוש ב"טרנדים" גלובליים נוספים המשפיעים על דור ה-Z ומושפעים ממנו ומהרגליו (הרבה יותר green, הרבה יותר healthy, הרבה פחות brand loyalty והמון, אבל המון זמן פנוי ומוצרי premium.

בפרק הבא, הרביעי במספר, נדון במודלים ורכיבים שיש להביא בחשבון בעת ניהול השינוי ויצירת מודלים המשלבים באופן מיטבי בין הדורות.